Category Archives: Kiến thức vay tiền

Nợ Xấu Là Gì? Cách Kiểm Tra và Xóa Nợ Xấu

Nợ Xấu Là Gì? Nợ xấu (tiếng anh là Bad Debt) còn gọi là nợ khó đòi, trong đó người vay vi phạm các tiêu chuẩn đặt ra trong thỏa thuận tín dụng. Có thể hiểu đơn giản đây là việc thanh toán chậm các khoản nợ gốc và tiền lãi so với thời hạn đã […]